NOVI TESTAMENTI SANCTI AUCTORES - OPERA OMNIA
Lexicum Proprium seu 'Concordances' - Littera ο - Opera Omnia: 607 Verba, quae repetita sunt in 12,623 occasionibus.
This html page belongs to www.documentacatholicaomnia.eu and has been written by CDO program. Copyright by Cooperatorum Veritatis Societas and GSM


Ad Verba quae incipiunt cum: α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω


   
Reditus in Auctori Indicem   
2,926  209  49  ὀγδόῃ ὀγδοήκοντα
ὄγδοον ὄγδοος ὄγδοός ὄγκον ὁδεύων
ὁδηγεῖν ὁδηγῇ ὁδηγήσει ὁδηγοὶ ὁδηγοί
ὁδηγὸν ὁδηγοῦ ὁδοὶ ὁδοί ὁδοιπορίαις
ὁδοιπορίας ὁδοιπορούντων ὁδοῖς 36  ὁδὸν 15  ὁδόν
ὀδόντα ὀδόντας ὀδόντες ὀδόντος ὀδόντων
ὁδὸς ὁδοῦ ὁδοὺς ὁδούς ὀδύναις
ὀδυνᾶσαι ὀδύνη ὀδυνῶμαι ὀδυνώμενοι ὀδυρμόν
ὀδυρμὸς 23  ὁδῶ ὁδῶν ὄζει ὀζίαν
ὀζίας 15  ὅθεν ὀθόνην ὀθόνια ὀθονίοις
ὀθονίων 1,112  οἱ 31  οἳ οἵ οἵα
οἷά οἷα οἶδά 49  οἶδα 43  οἴδαμεν
17  οἶδας οἴδασιν 63  οἴδατε 21  οἶδεν οἶδεν;
οἰέσθω οἰκεῖ οἰκεῖν οἰκεῖοι οἰκείους
οἰκείων οἰκέται οἰκετείας οἰκέτην οἰκέτης
οἰκετῶν οἰκήματι οἰκητήριον 26  οἰκίᾳ οἰκία
οἰκιακοὶ οἰκιακοὺς 40  οἰκίαν 17  οἰκίας οἰκιῶν
οἰκοδεσποτεῖν οἰκοδεσπότῃ οἰκοδεσπότην οἰκοδεσπότης οἰκοδεσπότου
οἰκοδομαί οἰκοδομὰς οἰκοδομάς οἰκοδομεῖ οἰκοδομεῖν
οἰκοδομεῖσθε οἰκοδομεῖται οἰκοδομεῖτε οἰκοδομὴ οἰκοδομή

   οἰκοδομήθη
Reditus in Auctori Indicem   
οἰκοδομήθη οἰκοδομηθήσεται 10  οἰκοδομὴν οἰκοδομήν οἰκοδομῆς
οἰκοδομῆσαι οἰκοδομήσαντι οἰκοδόμησεν οἰκοδομήσετέ οἰκοδομῆσθαι
οἰκοδομήσω οἰκοδομουμένη οἰκοδομοῦντες οἰκοδομοῦντι οἰκοδομῶ
οἰκοδομῶν οἰκοδόμων οἴκοις 47  οἶκον 11  οἶκόν
οἰκονομεῖν οἰκονομία οἰκονομίαν οἰκονομίας οἰκονόμοι
οἰκονόμοις οἰκονόμον οἰκονόμος οἰκονόμους 12  οἶκος
οἶκός 12  οἴκου οἰκουμένῃ οἰκουμένη οἰκουμένην
οἰκουμένης οἰκουργούς οἴκους οἰκοῦσα οἰκτιρήσω
οἰκτιρμοί οἰκτίρμονες οἰκτιρμοῦ οἰκτίρμων οἰκτιρμῶν
οἰκτίρω 20  οἴκῳ οἰκῶν οἴκων οἶμαι
19  οἶνον οἰνοπότης οἶνος οἴνου οἰνοφλυγίαις
οἴνῳ οἷοί οἷοι οἰόμενοι οἷον
οἷος οἵους 46  οἷς οἴσει οἴσουσιν
οἵτινές 57  οἵτινες ὀκνηρέ ὀκνηροί ὀκνηρόν
ὀκνήσῃς ὀκταήμερος ὀκτὼ ὄλεθρον ὄλεθρος
14  ὅλῃ ὅλη 20  ὅλην 18  ὅλης ὀλίγα
ὀλίγαι ὀλίγας ὀλίγην ὀλίγης ὀλίγοι
ὀλίγοις 13  ὀλίγον ὀλιγόπιστε ὀλιγοπιστίαν ὀλιγόπιστοι
ὀλιγόπιστοι; ὀλίγος ὀλίγου ὀλιγοψύχους ὀλίγῳ
ὀλίγων ὀλιγώρει ὀλίγως ὀλοθρευτοῦ ὀλοθρεύων

   ὁλοκαυτώματα
Reditus in Auctori Indicem   
ὁλοκαυτώματα ὁλοκαυτωμάτων ὁλοκληρίαν ὁλόκληροι ὁλόκληρον
ὀλολύζοντες 35  ὅλον ὅλος ὁλοτελεῖς ὅλου
ὅλους ὀλυμπᾶν ὀλύνθους ὅλῳ ὅλως
ὄμβρος ὁμειρόμενοι ὁμιλεῖν ὁμιλήσας ὁμιλίαι
ὁμίχλαι ὄμματα ὀμμάτων ὀμνύει ὀμνύειν
ὀμνύετε ὀμνύναι ὀμνύουσιν 11  ὁμοθυμαδὸν 13  ὁμοία
ὅμοια ὅμοιαι ὁμοίας ὅμοιοί ὅμοιοι
ὅμοιοι; ὅμοιον ὁμοιοπαθεῖς ὁμοιοπαθὴς ὅμοιος
ὅμοιός ὁμοιότητα ὁμοιωθέντες ὁμοιωθῆναι ὁμοιωθήσεται
ὁμοιωθῆτε ὁμοιώματα ὁμοιώματι 30  ὁμοίως ὁμοίωσιν
ὁμοιώσω ὁμοιώσωμεν ὁμολογεῖ ὁμολογεῖται ὁμολογήσαντες
ὁμολογήσει ὁμολογήσῃ ὁμολογήσῃς ὁμολογήσω ὁμολογίαν
ὁμολογίας ὁμολογουμένως ὁμολογοῦντες ὁμολογούντων ὁμολογοῦσιν
ὁμολογῶ ὁμολογῶμεν ὁμολογῶν ὀμόσαι ὀμόσας
ὀμόσῃ ὀμόσῃς ὁμότεχνον ὁμοῦ ὁμόφρονες
ὅμως ὂν 167  ὃν ὀναίμην ὄναρ
ὀνάριον ὀνειδίζειν ὀνειδίζεσθε ὀνειδίζοντος ὀνειδιζόντων
ὀνειδισμοὶ ὀνειδισμοῖς ὀνειδισμὸν ὀνειδίσωσιν ὄνειδός
ὀνήσιμον ὀνησίμῳ ὀνησιφόρου ὀνικὸς 23  ὄνομά
82  ὄνομα ὀνομάζειν ὀνομαζέσθω ὀνομάζεται ὀνομαζόμενος

   ὀνομαζομένου
Reditus in Auctori Indicem   
ὀνομαζομένου ὀνομάζων ὀνόματά 10  ὀνόματα ὀνοματί
20  ὀνόματί 74  ὀνόματι 14  ὀνόματος ὀνόματός ὀνομάτων
ὄνον ὄνου 19  ὄντα 11  ὄντας 25  ὄντες
ὄντες; ὄντι 15  ὄντος ὄντων 10  ὄντως
ὀξεῖα ὀξεῖαν ὀξεῖς ὄξος ὄξους
ὀξὺ ὀξύ ὀπαῖς ὀπῆς ὄπισθεν
35  ὀπίσω ὅπλα ὁπλίσασθε ὅπλων ὁποίαν
ὁποῖοί ὁποῖόν ὁποῖος 82  ὅπου ὀπτανόμενος
ὀπτασίᾳ ὀπτασίαν ὀπτασίας ὀπτοῦ ὀπώρα
53  ὅπως ὁρᾷ ὅρα ὅραμα ὁράματι
ὁράματος ὁράσει ὁράσεις ὁρατὰ ὁρᾶτε
ὀργὴ ὀργῇ ὀργή ὀργὴν ὀργήν
12  ὀργῆς ὀργῆς; ὀργίζεσθε ὀργιζόμενος ὀργίλον
ὀργισθεὶς ὀργυιὰς ὀρέγεται ὀρεγόμενοι ὀρέγονται
11  ὄρει ὀρεινῇ ὀρεινὴν ὀρέξει ὄρεσιν
ὀρέων ὄρη ὀρθὰς ὀρθοποδοῦσιν ὀρθός
ὀρθοτομοῦντα ὀρθριναὶ ὄρθρον ὄρθρου ὀρθῶς
ὅρια ὁρίζει ὁρίοις ὁρίσας ὁρισθέντος
ὁρίων ὁρκίζω ὅρκον ὅρκος ὅρκου
ὅρκους ὅρκῳ ὁρκωμοσίας ὁρμὴ ὁρμήματι

   ὄρνεα
Reditus in Auctori Indicem   
ὄρνεα ὀρνέοις ὀρνέου ὄρνις ὁροθεσίας
28  ὄρος 12  ὄρους ὀρφανοὺς ὀρφανούς ὀρχησαμένης
ὁρῶ ὁρῶμεν ὁρῶν ὁρῶντες ὁρῶσαι
198  ὃς 19  ὅς 56  ὅσα ὅσαι ὁσάκις
ὅσια ὅσιον ὅσιόν ὅσιος ὁσιότητι
ὁσίους ὁσίως ὀσμὴ ὀσμὴν ὀσμῆς
29  ὅσοι 17  ὅσον ὅσους ὀστέα ὀστέων
26  ὅστις ὀστοῦν ὀστράκινα ὀστρακίνοις ὄσφρησις;
ὀσφύας ὀσφύες ὀσφὺν ὀσφύος ὀσφύϊ
ὅσῳ ὅσων 123  ὅταν 103  ὅτε 1,296  ὅτι
ὅτου 676  οὐ οὒ 10  οὔ 139  οὖ
οὐὰ 37  οὐαὶ οὐαί οὐδ οὐδαμῶς
134  οὐδὲ 90  οὐδεὶς οὐδείς οὐδεμία οὐδεμίαν
57  οὐδὲν 28  οὐδέν 16  οὐδένα οὐδενὶ οὐδενὸς
οὐδενός 16  οὐδέποτε οὐδέπω οὐθὲν οὐθέν
οὐθενός 825  οὐκ 47  οὐκέτι οὐκοῦν 499  οὗν
26  οὔπω οὐρὰ οὐραὶ οὐραῖς οὐρανέ
οὐράνιος οὐρανίου οὐρανίῳ οὐρανόθεν οὐρανοὶ
οὐρανοί 36  οὐρανοῖς 30  οὐρανὸν 13  οὐρανόν οὐρανὸς
οὐρανός 92  οὐρανοῦ οὐρανοὺς οὐρανούς 35  οὐρανῶ

   οὐρανῶν
Reditus in Auctori Indicem   
41  οὐρανῶν οὐρανῶν; οὐρὰς οὐρβανὸν οὐρίου
53  οὓς 13  οὗς οὗσα οὗσαι οὗσαν
οὔσῃ οὔσης οὐσίαν οὐσίας οὗσιν
οὗσιν; οὐσῶν 87  οὔτε 16  οὖτοί 57  οὖτοι
οὖτοι; 123  οὖτος 61  οὖτός οὖτος; οὕτω
203  οὕτως οὕτως; 105  οὐχ 47  οὐχὶ οὐχί
οὔ; ὀφειλάς 11  ὀφείλει ὀφείλεις ὀφειλέται
ὀφειλέταις ὀφείλετε ὀφειλέτης ὀφείλημα ὀφειλήματα
ὀφειλὴν ὀφείλομεν ὀφειλόμενον ὀφείλοντες ὀφείλοντι
ὀφείλουσιν ὄφεις ὄφελον ὄφελόν ὄφελος
ὄφελος; ὄφεσιν ὄφεων ὄφεως ὀφθαλμοδουλίᾳ
ὀφθαλμοδουλίαν 12  ὀφθαλμοὶ ὀφθαλμοί ὀφθαλμοῖς ὀφθαλμοί;
ὀφθαλμὸν ὀφθαλμὸς 11  ὀφθαλμός ὀφθαλμοῦ 31  ὀφθαλμοὺς
ὀφθαλμούς ὀφθαλμούς; ὀφθαλμῶ 11  ὀφθαλμῶν ὀφθείς
ὀφθέντες ὀφθέντος ὀφθήσεται ὀφθήσομαί ὄφιν
ὄφις ὀφρύος 28  ὄχλοι 11  ὄχλοις 35  ὄχλον
ὀχλοποιήσαντες 46  ὄχλος 25  ὄχλου ὀχλουμένους 17  ὄχλους
12  ὄχλῳ ὄχλων ὀχυρωμάτων ὀψάρια ὀψάριον
ὀψαρίων ὀψὲ ὄψεσθέ 11  ὄψεσθε ὄψεται
ὄψῃ ὀψία 14  ὀψίας ὄψιμον ὄψιν

   ὄψις
Reditus in Auctori Indicem   
ὄψις ὄψομαι ὀψόμεθα ὄψονται ὀψώνια
ὀψωνίοις              Reditus in Auctori Indicem
Reditus in Indicem Primum

Cooperatorum Veritatis Societas
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
Litterula per inscriptionem electronicam:     Cooperatorum Veritatis Societas
«Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus (Ambrosius) ... Amici Veri Ecclesiae Traditionalisti Sunt.» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»