Tabulinum: Migne Patrologia Graeca
Materia: Volumen 035: Rerum Conspectus Pro Columnis Ordinatus
Argumentum: Migne Patrologia Graeca - Volumen 035: Index


Patrologiæ Græcæ vol. 35: Gregory of Nazianzus
Paris:J.-P. Migne, 1885

Titulus Col. 0005
Elenchus Col. 0007
S. Gregorius Theologus, Archiepiscopus Constantinopolitanus Col. 0009
      Præfatio Generalis Col. 0009
      Pars Prima Col. 0009
      I: De variis S. Gregorii operum editionibus Col. 0009
      II: Quid nostri in hac editione operum Gregorii adornanda præstiterint exponitur Col. 0023
      III: Notitia veterum codicum, ad quos Gregorii orationes emendaviumus Col. 0026
      Pars Secunda Col. 0034
      I: Defensio Gregorii adversus Tollium Col. 0034
      II: Perpetua Gregorii virginitas contra Beveregium et Muratorium asseritur Col. 0045
      III: De vita monastica quam professus est Gregorius Col. 0054
      IV: Cujusnam Ecclesiæ episcopus habendus dicendusque sit Gregorius, qui vulgo Nazianzenus appellatur, investigatur Col. 0066
      V: De Amphilochio, cum patre, tum filio, epistcopo Iconiensi, totaque Gregorii materna cognatione ad quam pertinere Amphioochius demonstratur Col. 0082
      Parts Tertia Col. 0091
      De Deo Col. 0094
      De Trinitate Col. 0097
      De Patre Col. 0101
      De Filio Col. 0102
      De Spiritu sancto Col. 0103
      De Incarnatione Col. 0107
      De angelis Col. 0109
      De anima ejusque immortalitate et origine Col. 0110
      Peccatum originale Col. 0111
      De baptismo et confirmatione Col. 0112
      De eucharistia Col. 0115
      De p;œnitentia Col. 0118
      De ordinis sacramento Col. 0119
      De sacramento matrimonii Col. 0122
      De gratia Col. 0124
      De fide Col. 0130
      De lectione librorum ethnicorum Col. 0131
      De potestate temporali et ecclesiastica Col. 0132
      De hierarchia et cælibatu presbyterorum Col. 0133
      De causis ecclesiasticis Col. 0134
      De virginibus et monachis Col. 0136
      Observationes circa Ecclesiæ disciplinam ex Gregorii scriptis Col. 0138
      Circa morum regulas Col. 0141
      Vita S. Gregorii Col. 0147
      I: Gregorii patria Col. 0147
      II: Mala veterum de Cappadociæ incolis opinio Col. 0148
      III: Parentes Gregorii Col. 0150
      IV:Hæresis Hypsistariorum Col. 0150
      V: Mores Gregorii patris Col. 0151
      VI, VII: Gregorius pater baptimsum suscipit ab episcopo Naxianzeno; Patriam fugere cogitur ab irate matre Col. 0151
      VIII: Episcopus creatur Col. 0152
      IX: Nonna, mater Gregorii, e radice sancta prodiit Col. 0152
      X: Quo anno natus sit Gregorius Col. 0153
      XI-XIII: Bollandi sententia de anno, quo natus est Gregorius; Quot annis Gregorius Athenis eloquentiæ operam dedit; Refellitur opinio Bollandi Col. 0153
      XIV:Imberbis Gregorious rediit Athenis Col. 0155
      XV: Objecta Bollandi Col. 0156
      XVI: In sententia Tillemontii gaavissima est difficultas Col. 0157
      XVII: Contrarieæ opinionis incommoda Col. 0157
      XVIII: Baronii sententia Col. 0158
      XIX: Quælibet opinio suis laborat difficultatibus. Minoribus urgetur quæ statuit Gregorium patre Christiano, sed nondum episcopo natum Col. 0159
      XX: Alia verborum Gregorii patris interpretatio ex Memor. Rev. 1707. Col. 0159
      XXI: Gregorii verbis mendacii nota non debet inuri Col. 0160
      XXII: Patre nondum episcop natus est Gregorius Col. 0160
      XXIII: Gregorius nascitur. Prima educatio in domo paterna Col. 0161
      XXIV: Ardor servandæ pudicitiæ Col. 0161
      XXV: Visum nocturnum quo castitatis amore accenditur Col. 0162
      XXVI: Piorum virorum consuetudinem expetit Col. 0162
      XXVII: Gregorii studia extra limen proferuntur Col. 0162
      XXVIII: Cæsaream Cappadociæ proficiscitur Col. 0163
      XXIX: In Cappadocia primum amicitiam cum Basilio junxit Gregorius Col. 0163
      XXX: Cæsarea Cappadociæ litteris fuit insignis Col. 0164
      XXXI: Litterarum amore in Palæstinam se confert Col. 0165
      XXXII: Alexandriam petit Col. 0165
      XXXIII, XXXIV: Athenas navigat et gravi tempestate jactatur; Validatas baptismi per laicos collati non satis nota Græcis Col. 0165
      XXXV, XXXVI: Promittit Gregorius se Deo victurum si sospes evadat; Parentum se precibus servatum agnoscit Col. 0166
      XXXVII: Athenas advenit circa annum 350 Col. 0167
      XXXVIII-XL: Stolido ritui subducit Basilium Gregorius; Open fert contra Armenios; Arctissima Basilium inter et Gregorium necessitudo Col. 0168
      XLI, XLII: Crescit amicitia inter Gregorium et Basilium. Una utrique anima esse videbatur. Unum utrique studium erat virtus Col. 0168
      XLIII, XLV: In sacris domibus assidui, Christiani et esse et nominari volunt. Pestiferæ aliis Athenæ, nihil illis nocent, sed ad fidem confirmant Col. 0169
      XLVI: Præceptores quibus usus est Athenis Col. 0170
      XLVII: De Juliano Gregorii augurium Col. 0170
      XLVIII: Reditum in patriam meditatur Col. 0170
      XLIX: Ad parentes cum fratre Cæsario simul redit Col. 0171
      L, LI: Rogatus a parentibus et civibus, mundo aliquantulum temporis impendit; Pietas erga parentes domi retinet Gregorium, ibique monasticam vitam agit Col. 0171
      LII: Vitam monasticam se amplexurum, etiam voto se astrinxerat Col. 0172
      LIII: Baptisma suscipit. Quo tempore, non constat. Col. 0173
      LIV: Nunquam jurani legem sibi indicit et servat Col. 0173
      LV: Non affectu tantum, sed reipsa se exuit Gregorius Col. 0174
      LVI, LVII: Omnia, litteras quoque, Christo dimisit. Alia vana, alia est utilis eloquentia, famula verbi; Hanc sibi et amicis expotat Gregorius; Hanc solam complectitur; hac quam mixime delectatur. Col. 0174
      LVIII: Fidem datam Deo non Fefellit Gregorius: quomodo datam Basilia fefellerit? Col. 0175
      LIX: Vitam quoque solitariam egisse Gregorium in Tiberina, in qua situm erat Arianzum, credibile est. Col. 0175
      LX-LXII: Nihil minus esse videbatur Gregorius in domo paterna, quam quod reipsa erat; Molestias parit Gregorio rei familiaris cura; Basilium invitat ut ad se veniat, ut omnia sint communia Col. 0176
      LXII: Basilius, exstructo monasterio, Gregorium allicere conatur Col. 0177
      LXIV: In solitudinem ad Basilium se confert: ambo vitam asceticam agunt. Vitæ austeritas, rerum inopia, manuum labor, etc. Col. 0177
      LXV: Studio sacrarum litterarum incumbit, eoque studio mirifice delectatur Gregorius Col. 0178
      LXVI: Philocalia et Regulæ monasticæ sung fructus studiorum Basilii et Gregorii Col. 0178
      LXVII: Voti compos fit Gregorius, mediam carpens viam inter anachoretas et mygades Col. 0179
      LXVIII: Gregorium ab eremi delicii in domum paternam revacat peitas erga parentes Col. 0179
      LXIX: Gregorium revocare conatur Basilius Col. 0179
      LXX, LXXI: Prebyter creatur, et fugit in Pontum. Revertitur ad diem festum Paschæ, primamque habet orationem. In longiori postea, fugæ et reditus rationem reddidit. Col. 0180
      LXXII: Bis e solitudine avulsus Gregorius Col. 0180
      LXXIII-LXXV: Turbas Ariani excitant. Fraus Arianorum. Multos in fraudem impellunt. Col. 0181
      LXXVI: Formulæ Ariminensi post medium annum 362 subscripsit Theologi pater Col. 0182
      LXXVII, LXXVIII: Schisma monachorum ob subscriptionem Gregorii patris non contigit sub Constantio. Brevis fuit hæc discordia Col. 0182
      LXXIX: Sub Juliani finem subscripsit impiæ formulæ, sed illæ sum cor servavit Col. 0184
      LXXX: Theologus loquitur perinde ac si reus ipse foret, quod pietati erga patrem tribuendum est. Col. 0184
      LXXXI: Præclara Gregorii in hanc rem sententia Col. 0185
      LXXXII: Nascenti in Ecclesia Cæsariensi discordiæ mederi satagit Gregorius, et orationes in Julianum elaborat. Col. 0185
      LXXXIII: Ad spiritualem conventum sive ad diem festum ab Eusebio invitatur Gregorius Col. 0187
      LXXIV: Inter Eusebium et Basilium pacem componit Gregorius Col. 0187
      LXXXV: Ætas et morbi parentum abesse Gregorium non sinunt. Col. 0188
      LXXXVI: Ingentum Gregorio dolorem parit Cæarii fratris mors; et post ejus obitum molestissimis est obrutus negotiis. Col. 0189
      LXXXVII: Gregorius Basilium minus caute electioni Cæariensis episcop providentem reprehendit. Col. 0189
      LXXXVIII-LXXXIX: Gregorius uterque operam navat, ut Basilius Eccesiæ Cæsariensi ficiatur. Nihil ab ii prætermissum ut res prospere cederet. Col. 0190
      XC: Eusebium Samoastensem accersunt ab Oriente Col. 0190
      XCI: Basilius electus est Cæsariensis episcopus Gregorii utriusque opera Col. 0191
      XCII: Gregorius nec electioni Basilii interfuit, nec eum post electionem invisit; Basilio querenti se neglectum respondit Col. 0192
      XCIII: De Valente adversus Ecclesiam Nazianzenam impetum faciente, una cum patre victoriam reportat. Col. 0193
      XCIV: Adversus cumdem Valentem certanti Basilio socius est Gregorius Col. 0193
      XCV: In aliis Basilii præliis partes suas agit Gregorius Col. 0194
      XCVI: Operam suam offert Basilio adversus Anthimum Tyanensem Col. 0196
      XCVII: Gregorius Cæsaream venit, Basilio addit se socium et interest pugnæ Sasima contra Anthimum Col. 0196
      XCVIII: Gregorius Sasimorum episcopus consecratur Nazianzi, non Cæsareæ, anno 372 Col. 0197
      XCIX: Invisitur a Gregorio Nysseno, quem misit Basilius Col. 0197
      C: Querelæ Basilii contra Gregorium, et Gregorii contra Basilium Col. 0198
      CI, CII: Quertur Gregorius fraudem sibi factam. A pluribus culpatur Basilius. Col. 0198
      CIII: Gregorius de solidudine revocatus a patre, Basilio instante, coram utroque habet orationem. Col. 0200
      CIV: Gregorius in oratione sua mutatum se profitetur. Anthimus in suas partes Gregorium pertrahere frustra conatur. Col. 0200
      CV: Novas Basilii querelas aliis Gregorius querelis repellit. Col. 0201
      CVI: Abjectis Sasimis Gregorius repetit solitudinem Col. 0202
      CVII: Sasimorum descriptio Col. 0202
      CVIII: Gregorius Nanzanzenæ Ecclesiæ regimen suscipit, jubente patre, ea conditione ut eo mortuo liber sit abire quo velit. Col. 0203
      CIX: Gregorius Basilium defendit, a quodam monacho accusatum, quod Spiritum sanctum Deum non appellasset. Col. 0203
      CX, CXI: Gregorius Basilio controversaim ejus causa susceptam significat, rogans ut ipse doceat quousque liceat uti ;œconomia, ut contradicentes possit repellere. Epistolam Gregorii pejorem in partem accipit Basilius. Col. 0204
      CXII: Gregorius Basilio scribit eum immerito litteris suis offensum. Col. 0205
      CXIII: Quis ille sit hostis, contra quem rogat Gregorum Basilius, ut veniat auxilium laturus. Col. 0205
      CXIV: Ille hostis, non Valens Col. 0206
      CXV: Eustathius Sebastenus intelligendus est Basilio infensus Col. 0206
      CXVI: Episcopum tunc fuisee Gregorium constat. Col. 0207
      CXVII: In epistola 26 Gregorii fit mentio orationes 12 quo constat post orationem scriptam esse epistolam. Col. 0208
      CXVIII: Mors Gregorii senioris et Nonnæ ejus conjugis. Col. 0208
      CXIX: Mors Gregorii senioris et Nonnæ ejus conjugis. Col. 0208
      CXX: Basilii morte cumulus accedit ad Gregorii calamitates Col. 0210
      CXXI: Gregorius proficiscitur Constnantinoplim, Thraciæ episcopis et orthodoxis accersitus. Col. 0210
      CXXII: Deploratur Constantinopolitanæ Ecclesiæ status Col. 0212
      CXXIII: Arinai late dominantur in urbe; templa occupent: alia commutata in sepulcra Col. 0212
      CXXIV: Variæ hæreses Constantinopoli grassabantur præer Arianam Col. 0213
      CXXV: Quibus armis pugnaturus contra hæreticos instructus venit Gregorius. Col. 0213
      CXXVI: A cognatis hospitio exceptus. Pia erat domus, in quam conveniebant orthodoxi Col. 0213
      CXXVII: Exiguus ille locus, ob restitutam fidem dictus postea Anastasia Col. 0214
      CXXVIII: Ita crscit Anastasia, ut brevi omnes Constantinopolitanas amplitudine et magnificentia superet eccesias. In hac nova Bethlehem omnes hæreticos oppugnat fugatque Gregorius Col. 0214
      CXXIX: Fidei causam egregie defendit Gregorius. Tali defensore tempus egebat. Col. 0215
      CXXX, CXXI: Qua ratione res divinas tractat Gregorius. Gregorii ratio disputandi contra hæreticos: placido animo disputat, mira urbanitate demulcet. Nihil de veritate deterit, leniter disputando. Col. 0215
      CXXXII: Accurritur ab universis Catholicis, hæreticis, infidelibus, ad ejus sermones. Col. 0216
      CXXXIII: Non tantum fidei dogmata confirmat, et errores refellit Gregorius, sed morum quoque præcepta tradit. Col. 0216
      CXXXIV, CXXXV: Ad verba oratoris accedente exemplo, et ad orationes vitæ sanctitate, miros habet fructus; hos se fructus habiturum speraverat, ipsique Deus forsitan ostenderat. Col. 0217
      CXXXVI: Hi fructus non elpquentiæ, quæ tamen maxima erat, sed oratoris pietati et patientiæ tribuendi. Tales fructus unius justi persecutione vexati precibus aliquando Deus concedit. Col. 0217
      CXXXVII: Permotus Gregorii fama Hieronymus, e Syria Constantiaopolim venit, ut ejus fiat disciplus. Col. 0218
      CXXXVIII: Orti inter orthodoxos dissidii occasione, hæretici ipsis insultandi ansam arripiunt, quos Gregorius refellit. Col. 0219
      CXXIX: Maximus philosophus Constantinopolim venit. Quis et qualis Maximus. Benignissime excipitur a Gregorio, quem dolis et mendaciis ita decipit, ut in ejus laudem habuerit orationem. Col. 0219
      CXL, CXLI: Gregorium e sua sede deturbare eamque invadere tentat Maximus. Cum suum scelus perficeret Maximus, perique incumberet, deprehensus, ejectus est civitate. Col. 0220
      CXLII: Perculsus dolore Gregorius, solabatur spe discedendi copiam se consecuturum Col. 0221
      CXLIII-CXLV: Theodosius Constantinopolim venit. Honorifice Gregorium excipit: Demophilum ejecit: ecclesias Catholicis restituit. Majorem basilicam ingreditur Gregorius una cum Theodosio; cœlum quod antea nubilum erat, serenatur ad ingressum Gregorii in templum. Col. 0222
      CXLVI, CXLVII: Episcopale solium ut conscenderet, quamvis omnes peterent, cogi non potest. In sede Constantinopolitana Gregorius collocatur. Col. 0222
      CXLVIII: Summo consensu Gregorius in sede Constantinopolitana collocatus, nullius pene suffragium defuit. Col. 0222
      CXLIX: Gemens et clamans, non tamen plane repugnans, collocatur Gregorius Col. 0222
      CL: Gregoriana gesta in urbe Constantinopolitana Col. 0223
      CLI: Concilium generale convacat Theodosius no 381. Col. 0225
      CLII: In eo concilio Maximi irrita ordinatio declaratur. Maximus ab Ecclesia ejectus. Electio Gregorii confirmate. Pr&aelif;fuit concilio, saltem post Meletii mortem. Mores Melitii Col. 0225
      CLIII-CLV: Gregorius in hac erat sententia, ut Meletio successor non ordinaretur. Col. 0226
      CLVI-CLVIII: Gregorius abdicat se episcopatu. Col. 0227
      CLIX-CLX: Anno 381, labente mense Julio, Constantinopolim reliquit. Col. 0228
      CLXI: Testamentum condit Gregorius Col. 0228
      CLXII: Nazianzum revertitur Gregorius Col. 0229
      CLXIII: Episcopum Nazianzi constituere frustra conatur. Col. 0229
      CLXIV: Arianzum se recipit, et inde Cæsaream se confert Col. 0230
      CLXV: Quid in solitudine ageret Col. 0230
      CLXVI: Calamitates quibus tunc temporis afflictabatur Ecclesia Col. 0231
      CLXVII: Ecclesiæ Nazianzenæ curam gerit Col. 0232
      CLXVIII: Patriam ab ingenti periculo liberat Gregorius Col. 0233
      CLXIX: Eulalium Nazianzi episcopum præfici curat. Col. 0233
      CLXX: Vita Gregorii in solitudine Col. 0234
      CLXXI: Nectario scribit adversus Apollinaristas. Col. 0235
      CLXXII: Scribendis epistolis et condendis versibus occupatur. Col. 0235
      CLXXIII: Moritur Gregorius Col. 0236
      CLXXIV, CLXXV: Quo statura corporis fuerit Gregorius. Bies festus Gregorii. Col. 0236
      CLXXVI: Quanta apud omnes Gregorii existimatio. Col. 0237
      CLXXVII: Translatio Col. 0238
      CLXXVIII: Altera translatio corporis Gregorii CP. Romam. Col. 0238
      CLXXIX: Translatio corporis Gregorii facta a Gregorio XIII rummo pontifice. Col. 0239
      CLXXX: Sanctorum Basilii et Gregorii characteres adumbrantur. Col. 0239
Monitum in Vitam sequentem Col. 0241
      Vita S. Gregorii a Gregorio prebytero Græce conscripta Col. 0243
      Selecta veterum et recentiorum testimonia in laudem S. Gregorii Col. 0305
      Præfationes Jacobi Billii Col. 0315
      Præfatio Joannis Leuvenklaii Col. 0345
      Proœmia Col. 0360
      Præfatio Montacutii Col. 0367
      Epistola Gilberti Genebrardi dedicatoria Col. 0369
      Elogium Jacobi Billii Col. 0375
      Similia ex operibus Gregorii collecta Col. 0387
Orationes S. Gregorii Col. 0387
      Monitum in priman orationem Col. 0393
      Oratio I Col. 0395
      Monitum in orationem II Col. 0401
      Oratio II Col. 0407
      Monitum in orationem III Col. 0515
      Oratio III Col. 0518
      Monitum in orationes IV et V Col. 0525
      Oratio IV Col. 0531
      Oratio V Col. 0663
      Monitum in orationem VI Col. 0719
      Oratio VI Col. 0722
      Monitum in orationem VII Col. 0751
      Oratio VII Col. 0755
      Monitum in orationem VIII Col. 0787
      Oratio VIII Col. 0789
      Monitum in orationes IX, X, et XI Col. 0817
      Oratio IX Col. 0819
      Oratio X Col. 0827
      Oratio XI Col. 0831
      Monitum in orationem XII Col. 0841
      Oratio XII Col. 0843
      Monitum in orationem XIII Col. 0851
      Oratio XIII Col. 0852
      Monitum in orationem XIV Col. 0855
      Oratio XIV Col. 0858
      Monitum in orationem XV Col. 0911
      Oratio XV Col. 0911
      Monitum in orationem XVI Col. 0933
      Oratio XVI Col. 0934
      Monitum in orationem XVII Col. 0963
      Oratio XVII Col. 0963
      Monitum in orationem XVIII Col. 0981
      Oratio XVIII Col. 0986
      Monitum in orationem XIX Col. 1043
      Oratio XIX Col. 1044
      Monitum in orationem XX Col. 1063
      Oratio XX Col. 1066
      Monitum in orationem XXI Col. 1081
      Oratio XXI Col. 1082
      Monitum in orationem XXII et XXIII Col. 1127
      Oratio XXII Col. 1131
      Oratio XXIII Col. 1151
      Monitum in orationem XXIV Col. 1167
      Oratio XXIV Col. 1169
      Monitum in orationem XXV Col. 1193
      Oratio XXV Col. 1198
      Monitum in orationem XXVI Col. 1225
      Oratio XXVI Col. 1227
Ordo Rerum Col. 1253

Retro Porro
Ante
Reditus in indicem primum

Cooperatorum Veritatis Societas
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
Litterula per inscriptionem electronicam:      Cooperatorum Veritatis Societas
«Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus» (Ambrosius) ... «Amici Veri Ecclesiae Traditionalisti Sunt.» Divus Pius X Papa: « Notre Charge Apostolique »